รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chaki Award)

"รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่นสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รวม ๑๑ ประเทศ (ประเทศไทย สิงค์โปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา พม่า บรูไน และติมอร์-เลสเต) ประเทศละ ๑ รางวัล จำนวน ๑๑ รางวัล ในปี ๒๕๕๗ นี้เป็นปีแรก"

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing)

"การกำหนดโครงสร้างการบริหารการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร" ในวันที่ ๖,๗,๑๓,๑๔,๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีนายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายกริช วัชรศิริธรรม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา, ดร.นงพะงา บุญปักษ์ ,นายชุมพล ชาวเกาะ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้บริหารสำนักการศึกษาทั้งในอดีตและปัจจุบันเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น

โครงการประกวดสื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2558

"-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูได้ใช้ความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานและมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรขึ้นใช้ในโรงเรียน
-เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการครูผลิตสื่อการเรียนรู้ขึ้นใช้เอง
-เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีสื่อการเรียนรู้ ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอ และตรงตามความต้องการ "


กุมภาพันธ์
อา พฤ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

แบบสำรวจออนไลน์

site counter

อัพเดทล่าสุด
2015-01-29 17:05:35

ข่าวประชาสัมพันธ์


ชลอการดำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลาการศึกษาฯ   

เชิญประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion ปี57   

กีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒๗   

คำสั่งฯ สัมมนาโครงการส่งเสริมการวิจัยและใช้ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   

แบบสอบถาม หลักสูตร นศส. รุ่นที่ ๖   

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทนนิส ๒๕๕๗   

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทควันโด ๒๕๕๗   

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนครั้งที่ ๒๗