ความเป็นมาของสำนักการศึกษา ประวัติสมัยก่อนเป็นสำนักการศึกษา

สมัยเป็นเทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรี หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน การศึกษา คือ ฝ่ายการศึกษาและสวัสดิการสังคม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กอง คือกองการ ศึกษา และกองสวัสดิการ

ความเป็นมาของสำนักการศึกษา
สมัยกรุงเทพมหานคร (เริ่มก่อตั้งสำนักการศึกษา)

สมัยเป็นกรุงเทพมหานคร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 22 มกราคม 2516 หน่วยงานที่รับผิดชอบคือฝ่ายการศึกษาและบริการชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 4 กองได้แก่กองประถมศึกษากองการศึกษาพิเศษ กองวิชาการ และกองบริการชุมชนและ เยาวชน ต่อมากระทรวงมหาดไทย ประกาศ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2517 เปลี่ยนแปลงชื่อเป็น สำนักการศึกษา โดยแบ่งเป็น 5กองได้แก่ สำนักงานเลขานุการ กองการประถมศึกษากองการศึกษาพิเศษ กองวิชาการ และกองอุปกรณ์และสถานศึกษา

ความเป็นมาของสำนักการศึกษา
ประวัติสมัยก่อนเป็นสำนักการศึกษา

ปัจจุบันสำนักการศึกษาได้ปรับเปลี่ยนตาม มติ ก.ก. ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2548 เป็น 7 ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา กองเทคโนโลยีเพื่อการ เรียนการสอน และกองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร


กรกฎาคม
อา พฤ
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

แบบสำรวจออนไลน์

site counter

อัพเดทล่าสุด
2014-07-25 20:46:11

ข่าวประชาสัมพันธ์


โอกาสมาถึงแล้วสำหรับผู้ที่เข้าให้โอกาสแล้วแต่ไม่ส่งผลงาน   

ขยายเวลาสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย   

(ร่าง)คำสั่งประชุมผู้บริหารโรงเรียนโครงการSMART Schoolปี๒๕๕๗   

ร่างคำสั่งอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ก.4 ระยะที่ 1   

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลสวีเดน   

คำสั่งโครงการรักษ์สุขภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม.   

การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้โอกาสครู รุ่นที่ 5   

โครงการการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ประจำปี ๒๕๕๗