ความเป็นมาของสำนักการศึกษา ประวัติสมัยก่อนเป็นสำนักการศึกษา

สมัยเป็นเทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรี หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน การศึกษา คือ ฝ่ายการศึกษาและสวัสดิการสังคม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กอง คือกองการ ศึกษา และกองสวัสดิการ

ความเป็นมาของสำนักการศึกษา
สมัยกรุงเทพมหานคร (เริ่มก่อตั้งสำนักการศึกษา)

สมัยเป็นกรุงเทพมหานคร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 22 มกราคม 2516 หน่วยงานที่รับผิดชอบคือฝ่ายการศึกษาและบริการชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 4 กองได้แก่กองประถมศึกษากองการศึกษาพิเศษ กองวิชาการ และกองบริการชุมชนและ เยาวชน ต่อมากระทรวงมหาดไทย ประกาศ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2517 เปลี่ยนแปลงชื่อเป็น สำนักการศึกษา โดยแบ่งเป็น 5กองได้แก่ สำนักงานเลขานุการ กองการประถมศึกษากองการศึกษาพิเศษ กองวิชาการ และกองอุปกรณ์และสถานศึกษา

ความเป็นมาของสำนักการศึกษา
ประวัติสมัยก่อนเป็นสำนักการศึกษา

ปัจจุบันสำนักการศึกษาได้ปรับเปลี่ยนตาม มติ ก.ก. ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2548 เป็น 7 ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา กองเทคโนโลยีเพื่อการ เรียนการสอน และกองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร


สิงหาคม
อา พฤ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

แบบสำรวจออนไลน์

site counter

อัพเดทล่าสุด
2014-07-31 15:27:22

ข่าวประชาสัมพันธ์


ตรวจสอบรายชื่อ โครงการส่งเสริมฯ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  

ขอให้นักวิจัยเก็บข้อมูลการวิจัยโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  

ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion ประจำปี 2557  

วันรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย 8 ส.ค. 57  

ร่างคำสั่งฯให้ข้าราชการครูฯเข้ารับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมฯ  

เรียน ผอ.ร.ร.ทุกโรงเรียน  

ลงทะเบียนร่วมงานแสดงนิทรรศการการประกวดหนังสือฯ  

ให้ข้าราชการครูเข้ารับการอบรม TO BE NUMBER ONE  

ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ประเภท stop Motio  

ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย 1/2557  

รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้า  

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  

วีดีทัศน์