ความเป็นมาของสำนักการศึกษา ประวัติสมัยก่อนเป็นสำนักการศึกษา

สมัยเป็นเทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรี หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน การศึกษา คือ ฝ่ายการศึกษาและสวัสดิการสังคม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กอง คือกองการ ศึกษา และกองสวัสดิการ

ความเป็นมาของสำนักการศึกษา
สมัยกรุงเทพมหานคร (เริ่มก่อตั้งสำนักการศึกษา)

สมัยเป็นกรุงเทพมหานคร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 22 มกราคม 2516 หน่วยงานที่รับผิดชอบคือฝ่ายการศึกษาและบริการชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 4 กองได้แก่กองประถมศึกษากองการศึกษาพิเศษ กองวิชาการ และกองบริการชุมชนและ เยาวชน ต่อมากระทรวงมหาดไทย ประกาศ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2517 เปลี่ยนแปลงชื่อเป็น สำนักการศึกษา โดยแบ่งเป็น 5กองได้แก่ สำนักงานเลขานุการ กองการประถมศึกษากองการศึกษาพิเศษ กองวิชาการ และกองอุปกรณ์และสถานศึกษา

ความเป็นมาของสำนักการศึกษา
ประวัติสมัยก่อนเป็นสำนักการศึกษา

ปัจจุบันสำนักการศึกษาได้ปรับเปลี่ยนตาม มติ ก.ก. ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2548 เป็น 7 ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา กองเทคโนโลยีเพื่อการ เรียนการสอน และกองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร


เมษายน
อา พฤ
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

แบบสำรวจออนไลน์

site counter

อัพเดทล่าสุด
2014-04-24 17:04:25

ข่าวประชาสัมพันธ์


แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลอาคารและห้องเรียน (9)  

วันรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 6-8 พ.ค. 57  

แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลอาคารและห้องเรียน (8)  

ข้อบังคับสำนักการศึกษากีฬากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 27  

รับสมัครผู้เข้าอบรม หลักสูตรภาวะผู้นำภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน  

รับสมัครผู้เข้าอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง  

แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลอาคารและห้องเรียน (7)  

แต่งตั้ง(ย้าย) ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู จำนวน 124 ราย  

คำสั่งผู้เข้าอบรมโครงการมหกรรมดนตรี ครั้งที่ 22  

กำหนดการอบรม โครงการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะฯ  

แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลอาคารและห้องเรียน (6)  

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ มี.ค.57  

วีดีทัศน์