ความเป็นมาของสำนักการศึกษา ประวัติสมัยก่อนเป็นสำนักการศึกษา

สมัยเป็นเทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรี หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน การศึกษา คือ ฝ่ายการศึกษาและสวัสดิการสังคม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กอง คือกองการ ศึกษา และกองสวัสดิการ

ความเป็นมาของสำนักการศึกษา
สมัยกรุงเทพมหานคร (เริ่มก่อตั้งสำนักการศึกษา)

สมัยเป็นกรุงเทพมหานคร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 22 มกราคม 2516 หน่วยงานที่รับผิดชอบคือฝ่ายการศึกษาและบริการชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 4 กองได้แก่กองประถมศึกษากองการศึกษาพิเศษ กองวิชาการ และกองบริการชุมชนและ เยาวชน ต่อมากระทรวงมหาดไทย ประกาศ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2517 เปลี่ยนแปลงชื่อเป็น สำนักการศึกษา โดยแบ่งเป็น 5กองได้แก่ สำนักงานเลขานุการ กองการประถมศึกษากองการศึกษาพิเศษ กองวิชาการ และกองอุปกรณ์และสถานศึกษา

ความเป็นมาของสำนักการศึกษา
ประวัติสมัยก่อนเป็นสำนักการศึกษา

ปัจจุบันสำนักการศึกษาได้ปรับเปลี่ยนตาม มติ ก.ก. ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2548 เป็น 7 ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา กองเทคโนโลยีเพื่อการ เรียนการสอน และกองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร


สิงหาคม
อา พฤ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

แบบสำรวจออนไลน์

site counter

อัพเดทล่าสุด
2014-08-22 12:40:08

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอให้ สนข.ยืมเงินสะสมฯ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ  

แจ้งรายชื่อผู้ลงทะเบียนร่วมงานแสดงนิทรรศการประกวดหนังส้ือ  

คำสั่งฯ ให้เข้าอบรม ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะฯ  

ขอเชิญเข้าร่วมงานพิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาตร์น้อย  

การขอรับทุนการศึกษาบุตรข้าราชการครูฯ กทม.  

รายชื่อเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะฯ  

ประชาสัมพันธ์นิทรรศการการประกวดหนังสือประกอบการเรียนการสอน  

ให้โอกาสรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขอย้ายเพิ่มเติม  

โครงการประกวดภาพถ่าย  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  

ตรวจสอบรายชื่อ โครงการส่งเสริมฯ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  

ขอให้นักวิจัยเก็บข้อมูลการวิจัยโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  

วีดีทัศน์