รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chaki Award)

"รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่นสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รวม ๑๑ ประเทศ (ประเทศไทย สิงค์โปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา พม่า บรูไน และติมอร์-เลสเต) ประเทศละ ๑ รางวัล จำนวน ๑๑ รางวัล ในปี ๒๕๕๗ นี้เป็นปีแรก"

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing)

"การกำหนดโครงสร้างการบริหารการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร" ในวันที่ ๖,๗,๑๓,๑๔,๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีนายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายกริช วัชรศิริธรรม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา, ดร.นงพะงา บุญปักษ์ ,นายชุมพล ชาวเกาะ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้บริหารสำนักการศึกษาทั้งในอดีตและปัจจุบันเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น

โครงการประกวดสื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2558

"-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูได้ใช้ความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานและมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรขึ้นใช้ในโรงเรียน
-เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการครูผลิตสื่อการเรียนรู้ขึ้นใช้เอง
-เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีสื่อการเรียนรู้ ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอ และตรงตามความต้องการ "


มกราคม
อา พฤ
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

แบบสำรวจออนไลน์

site counter

อัพเดทล่าสุด
2015-01-26 09:16:17

ข่าวประชาสัมพันธ์


ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาประจำปี 2558  

พิธีปิดการแข่งขันกีฬา (23ม.ค.58)  

ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรมทางยุวกาชาด(23ม.ค.58)  

การปฐมนิเทศฯ รุ่นที่ ๓ - ๔ (22 ม.ค.58)  

ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อการเรียนรู้ปีงบประมาณ 2558 (20 ม.ค.58)  

ขอความร่วมมือในการรณรงค์หยอดวัคซีนโปลิโอ (19 ม.ค.58)  

ผว.กทม.ร่วมพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์เนื่องในโอกาสงานวันครู58 (16ม.ค.58)  

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. (15ม.ค.58)  

กำหนดการงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๘ (14 ม.ค.58)  

ภาพประทับใจพิธีรับฟังโอวาทจากผว.กทม. งานวันเด็กของกทม. (14 ม.ค.58)  

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ (13 ม.ค.58)  

ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๗ (9ม.ค.58)  

วีดีทัศน์