รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chaki Award)

"รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่นสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รวม ๑๑ ประเทศ (ประเทศไทย สิงค์โปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา พม่า บรูไน และติมอร์-เลสเต) ประเทศละ ๑ รางวัล จำนวน ๑๑ รางวัล ในปี ๒๕๕๗ นี้เป็นปีแรก"

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing)

"การกำหนดโครงสร้างการบริหารการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร" ในวันที่ ๖,๗,๑๓,๑๔,๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีนายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายกริช วัชรศิริธรรม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา, ดร.นงพะงา บุญปักษ์ ,นายชุมพล ชาวเกาะ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้บริหารสำนักการศึกษาทั้งในอดีตและปัจจุบันเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น

โครงการประกวดสื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2558

"-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูได้ใช้ความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานและมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรขึ้นใช้ในโรงเรียน
-เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการครูผลิตสื่อการเรียนรู้ขึ้นใช้เอง
-เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีสื่อการเรียนรู้ ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอ และตรงตามความต้องการ "


เมษายน
อา พฤ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

แบบสำรวจออนไลน์

site counter

อัพเดทล่าสุด
2015-04-18 17:47:53

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อยาชิโย รอบ 10 คน สุดท้าย(17เม.ย.58)  

คำสั่งอบรม (10เม.ย.58)  

ด่วน คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น 58 (7เม.ย.58)  

ประกาศทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปี 58 (7เม.ย.58)  

คู่มือการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียน SMART School ๒๕๕๘(2เม.ย.58)  

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(2เม.ย.58)  

คำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา(2เม.ย.58)  

โครงการพัฒนาศักยภาพการนิเทศการศึกษา กิจกรรมที่ 1(2เม.ย.58)  

ประชาสัมพันธ์โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)(31มี.ค.58)  

การส่งผลงานขอพระราชทานโล่ยุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2558(30มี.ค.58)  

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี”(30มี.ค.58)  

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูฯ รุ่นที่ ๓ - ๔ (30มี.ค.58)  

วีดีทัศน์