รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chaki Award)

"รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่นสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รวม ๑๑ ประเทศ (ประเทศไทย สิงค์โปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา พม่า บรูไน และติมอร์-เลสเต) ประเทศละ ๑ รางวัล จำนวน ๑๑ รางวัล ในปี ๒๕๕๗ นี้เป็นปีแรก"

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing)

"การกำหนดโครงสร้างการบริหารการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร" ในวันที่ ๖,๗,๑๓,๑๔,๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีนายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายกริช วัชรศิริธรรม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา, ดร.นงพะงา บุญปักษ์ ,นายชุมพล ชาวเกาะ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้บริหารสำนักการศึกษาทั้งในอดีตและปัจจุบันเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น

โครงการประกวดสื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2558

"-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูได้ใช้ความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานและมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรขึ้นใช้ในโรงเรียน
-เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการครูผลิตสื่อการเรียนรู้ขึ้นใช้เอง
-เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีสื่อการเรียนรู้ ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอ และตรงตามความต้องการ "


มีนาคม
อา พฤ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

แบบสำรวจออนไลน์

site counter

อัพเดทล่าสุด
2015-03-30 18:30:22

ข่าวประชาสัมพันธ์


การส่งผลงานขอพระราชทานโล่ยุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2558  

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี”  

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูฯ รุ่นที่ ๓ - ๔  

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิทย์ คณิต อ่าน ก.3.4.2  

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้ารับรางวัลการประกวดสื่อการเรียนรู้58  

คำสั่งประชุมผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการ SMART School ๒๕๕๘  

คำสั่งอบรมเรื่อง การนิเทศเพื่อการวัดประเมินผลการเรียนรู้ (โพสเมื่อ 26 มี.ค.58)  

ชมรมครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร  

คำสั่งอบรม โครงพัฒนาทักษะทางดนตรี ระยะที่๒ รุ่นที่ ๒(25มี.ค.58)  

รายชื่อ นร. ที่ได้ O-NET 57 เต็ม 100 คะแนน และ ร.ร.ที่มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ(24มี.ค.58)  

แจ้งการส่งมอบสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์(24มี.ค.58)  

คำสั่งฝึกอบรม การวิจัยเพื่อการพัฒนา(24มี.ค.58)  

วีดีทัศน์