ความเป็นมาของสำนักการศึกษา ประวัติสมัยก่อนเป็นสำนักการศึกษา

สมัยเป็นเทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรี หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน การศึกษา คือ ฝ่ายการศึกษาและสวัสดิการสังคม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กอง คือกองการ ศึกษา และกองสวัสดิการ

ความเป็นมาของสำนักการศึกษา
สมัยกรุงเทพมหานคร (เริ่มก่อตั้งสำนักการศึกษา)

สมัยเป็นกรุงเทพมหานคร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 22 มกราคม 2516 หน่วยงานที่รับผิดชอบคือฝ่ายการศึกษาและบริการชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 4 กองได้แก่กองประถมศึกษากองการศึกษาพิเศษ กองวิชาการ และกองบริการชุมชนและ เยาวชน ต่อมากระทรวงมหาดไทย ประกาศ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2517 เปลี่ยนแปลงชื่อเป็น สำนักการศึกษา โดยแบ่งเป็น 5กองได้แก่ สำนักงานเลขานุการ กองการประถมศึกษากองการศึกษาพิเศษ กองวิชาการ และกองอุปกรณ์และสถานศึกษา

ความเป็นมาของสำนักการศึกษา
ประวัติสมัยก่อนเป็นสำนักการศึกษา

ปัจจุบันสำนักการศึกษาได้ปรับเปลี่ยนตาม มติ ก.ก. ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2548 เป็น 7 ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา กองเทคโนโลยีเพื่อการ เรียนการสอน และกองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร


กันยายน
อา พฤ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

แบบสำรวจออนไลน์

site counter

อัพเดทล่าสุด
2014-09-22 15:01:09

ข่าวประชาสัมพันธ์


เปลี่ยนสื่อแท็บเล็ต (18 ก.ย. 57)  

แจ้งรายชื่อคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูฯ รับเงินค่าเบี้ยประชุม [17 ก.ย.57]  

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบให้บริการคลาวด์ฯ (16 กย 57)  

การประกวดแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (18 กย 57)  

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการสื่อการเรียนรู้  

ประชาสัมพันธ์โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)  

คำสั่งให้ข้าราชการครูเข้ารับการปฐมนิเทศฯ รุ่นที่ 5  

องค์ความรุ้ของสำนักการศึกษาที่ได้จากการ Coaching  

เวทีรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 5  

เวทีรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 4  

ภาพข่าวเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1  

เวทีรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3  

วีดีทัศน์