รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chaki Award)

"รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่นสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รวม ๑๑ ประเทศ (ประเทศไทย สิงค์โปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา พม่า บรูไน และติมอร์-เลสเต) ประเทศละ ๑ รางวัล จำนวน ๑๑ รางวัล ในปี ๒๕๕๗ นี้เป็นปีแรก"

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing)

"การกำหนดโครงสร้างการบริหารการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร" ในวันที่ ๖,๗,๑๓,๑๔,๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีนายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายกริช วัชรศิริธรรม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา, ดร.นงพะงา บุญปักษ์ ,นายชุมพล ชาวเกาะ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้บริหารสำนักการศึกษาทั้งในอดีตและปัจจุบันเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น

โครงการประกวดสื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2558

"-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูได้ใช้ความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานและมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรขึ้นใช้ในโรงเรียน
-เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการครูผลิตสื่อการเรียนรู้ขึ้นใช้เอง
-เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีสื่อการเรียนรู้ ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอ และตรงตามความต้องการ "


มีนาคม
อา พฤ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

แบบสำรวจออนไลน์

site counter

อัพเดทล่าสุด
2015-03-02 11:22:59

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ กทม. เรื่องให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาฯ  

คำสั่งอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์(26 ก.พ.58)  

คำสั่งอบรมหลักสูตรการวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรูู้เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด(26 ก.พ.58)  

คำสั่งแต่งตั้ง ขรก.ครูฯ กทม. ดำรงตำแหน่ง รอง.ผอ. สถานศึกษา(26 ก.พ.58)  

คำสั่งอบรมหลักสูตรเทคนิคการวิจัยและประเมินโครงการด้านเทคโนโลยี(26 ก.พ.58)  

สำหรับครูผู้ช่วยที่บรรจุเข้ารับราชการ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗(24 ก.พ.58)  

แบบฟอร์มตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ป.3 ป.5 ม.2(24 ก.พ.58)  

อบรมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์(24 ก.พ.58)  

กิจกรรมประกวดภาพวาดระบายสี โครงการตลาดน้ำวิถีไทยคลองผดุงฯ(23 ก.พ.58)  

กำหนดการมอบรางวัลประกวดกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดภัย ไร้ยาเสพติด (20ก.พ.58)  

แบบสรุปประเภทการฝึกอบรมและสถานที่ขึ้นรถ (ปฐมนิเทศฯ) (20ก.พ.58)  

ด่วนที่สุด แจ้งสถานที่สอบโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนฯ 58 (20ก.พ.58)  

วีดีทัศน์