ความเป็นมาของสำนักการศึกษา ประวัติสมัยก่อนเป็นสำนักการศึกษา

สมัยเป็นเทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรี หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน การศึกษา คือ ฝ่ายการศึกษาและสวัสดิการสังคม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กอง คือกองการ ศึกษา และกองสวัสดิการ

ความเป็นมาของสำนักการศึกษา
สมัยกรุงเทพมหานคร (เริ่มก่อตั้งสำนักการศึกษา)

สมัยเป็นกรุงเทพมหานคร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 22 มกราคม 2516 หน่วยงานที่รับผิดชอบคือฝ่ายการศึกษาและบริการชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 4 กองได้แก่กองประถมศึกษากองการศึกษาพิเศษ กองวิชาการ และกองบริการชุมชนและ เยาวชน ต่อมากระทรวงมหาดไทย ประกาศ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2517 เปลี่ยนแปลงชื่อเป็น สำนักการศึกษา โดยแบ่งเป็น 5กองได้แก่ สำนักงานเลขานุการ กองการประถมศึกษากองการศึกษาพิเศษ กองวิชาการ และกองอุปกรณ์และสถานศึกษา

ความเป็นมาของสำนักการศึกษา
ประวัติสมัยก่อนเป็นสำนักการศึกษา

ปัจจุบันสำนักการศึกษาได้ปรับเปลี่ยนตาม มติ ก.ก. ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2548 เป็น 7 ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา กองเทคโนโลยีเพื่อการ เรียนการสอน และกองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร


สิงหาคม
อา พฤ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

แบบสำรวจออนไลน์

site counter

อัพเดทล่าสุด
2014-08-22 12:40:08

ประกาศ/คำสั่ง


 • ให้ข้าราชการครูฯ อบรมเชิงปฏิบัติการชมรมวิทยากรยุวกาชาด

     [โพสโดย กองพัฒนาข้าราชการครู  วันที่ 3 พฤษภาคม 2557]
 • กำหนดวันรายงานตัวข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร 16 พ.ค. 2557

     [โพสโดย กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 23 เมษายน 2557]
 • คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

     [โพสโดย กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 28 มีนาคม 2557]
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสาร

     [โพสโดย สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา  วันที่ 12 มีนาคม 2557]
 • ร่างคำสั่งอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ก.4 ระยะที่ 1

     [โพสโดย   วันที่ 5 มีนาคม 2557]
 • ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 1 รายการ

     [โพสโดย สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557]
 • ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

     [โพสโดย สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557]
 • การศึกษาดูงาน ( เชียงใหม่ ) ตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสาระสนเทศฯ

     [โพสโดย กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 14 มกราคม 2557]
 • คำสั่งแต่งตั้งครูให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (26ราย)

     [โพสโดย กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  วันที่ 13 มกราคม 2557]
 • คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา(5ราย)

     [โพสโดย กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  วันที่ 13 มกราคม 2557]