ความเป็นมาของสำนักการศึกษา ประวัติสมัยก่อนเป็นสำนักการศึกษา

สมัยเป็นเทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรี หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน การศึกษา คือ ฝ่ายการศึกษาและสวัสดิการสังคม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กอง คือกองการ ศึกษา และกองสวัสดิการ

ความเป็นมาของสำนักการศึกษา
สมัยกรุงเทพมหานคร (เริ่มก่อตั้งสำนักการศึกษา)

สมัยเป็นกรุงเทพมหานคร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 22 มกราคม 2516 หน่วยงานที่รับผิดชอบคือฝ่ายการศึกษาและบริการชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 4 กองได้แก่กองประถมศึกษากองการศึกษาพิเศษ กองวิชาการ และกองบริการชุมชนและ เยาวชน ต่อมากระทรวงมหาดไทย ประกาศ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2517 เปลี่ยนแปลงชื่อเป็น สำนักการศึกษา โดยแบ่งเป็น 5กองได้แก่ สำนักงานเลขานุการ กองการประถมศึกษากองการศึกษาพิเศษ กองวิชาการ และกองอุปกรณ์และสถานศึกษา

ความเป็นมาของสำนักการศึกษา
ประวัติสมัยก่อนเป็นสำนักการศึกษา

ปัจจุบันสำนักการศึกษาได้ปรับเปลี่ยนตาม มติ ก.ก. ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2548 เป็น 7 ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา กองเทคโนโลยีเพื่อการ เรียนการสอน และกองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร


เมษายน
อา พฤ
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

แบบสำรวจออนไลน์

site counter

อัพเดทล่าสุด
2014-04-25 11:03:50

ประกาศ/คำสั่ง


 • การดำเนินโครงการที่มีการดูงานต่างประเทศของข้าราชการ ปีงบฯ 57

     [โพสโดย   วันที่ 17 ตุลาคม 2556]
 • ประกาศจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาดภายในสำนักการศึกษา2

     [โพสโดย   วันที่ 15 ตุลาคม 2556]
 • ประกาศจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาดภายในสำนักการศึกษา1

     [โพสโดย   วันที่ 15 ตุลาคม 2556]
 • เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาดภายในสนศ.

     [โพสโดย   วันที่ 15 ตุลาคม 2556]
 • ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมโครงการโบอิ้งฯ

     [โพสโดย   วันที่ 4 ตุลาคม 2556]
 • การกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะชุดลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด

     [โพสโดย   วันที่ 26 กันยายน 2556]
 • แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

     [โพสโดย   วันที่ 25 กันยายน 2556]
 • แจ้งการเปิดตรวจสอบงบการเงิน

     [โพสโดย   วันที่ 18 กันยายน 2556]
 • เปลี่ยนแปลงกำหนดฝึกอบรมก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

     [โพสโดย   วันที่ 3 กันยายน 2556]
 • การขอรับทุนการศึกษาบุตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม

     [โพสโดย   วันที่ 29 สิงหาคม 2556]