มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2558

"(23 พ.ย. 58) นายจรูญ มีธนาถาวร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา รับมอบโล่ ในงานมหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย 2558 ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการกล้องดูดาว พี วี ซี เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี "

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2558

"(23 พ.ย. 58) นายจรูญ มีธนาถาวร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา รับมอบโล่ ในงานมหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย 2558 ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการกล้องดูดาว พี วี ซี เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี "

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2558

"(23 พ.ย. 58) นายจรูญ มีธนาถาวร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา รับมอบโล่ ในงานมหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย 2558 ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการกล้องดูดาว พี วี ซี เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี "


พฤศจิกายน
อา พฤ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

แบบสำรวจออนไลน์

site counter

อัพเดทล่าสุด
2015-11-26 15:33:26

ประกาศ/คำสั่ง


 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยะฯ

     [โพสโดย หน่วยศึกษานิเทศก์   วันที่ 4 มิถุนายน 2558]
 • ประกาศประมูลจ้างเหมาป้องกันกำจัดปลวกภายในโรงเรียนสังกัดกทม.

     [โพสโดย สำนักงานเลขานุการ  วันที่ 26 พฤษภาคม 2558]
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ รายการที่นี่กรุงเทพ 2558

     [โพสโดย สำนักงานเลขานุการ  วันที่ 8 พฤษภาคม 2558]
 • คำสั่งที่ ๑๑๓๔/๒๕๕๘ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการอ่าน

     [โพสโดย หน่วยศึกษานิเทศก์   วันที่ 7 เมษายน 2558]
 • คำสั่งที่ ๑๐๖๖/๒๕๕๘ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสัมมนาโครงการสอนภาษาอาหรับ

     [โพสโดย หน่วยศึกษานิเทศก์   วันที่ 7 เมษายน 2558]
 • คำสั่งสำนักการศึกษา ที่ 73/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร "โตไปไม่โกง" ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 3

     [โพสโดย สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา  วันที่ 20 มีนาคม 2558]
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวทางการดำเนินงานการขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

     [โพสโดย สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา  วันที่ 20 มีนาคม 2558]
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวทางการขยายห้องเรียนระดับอนุบาลศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

     [โพสโดย สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา  วันที่ 20 มีนาคม 2558]
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2559

     [โพสโดย สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา  วันที่ 5 มีนาคม 2558]
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2559

     [โพสโดย สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา  วันที่ 6 มีนาคม 2558]