รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chaki Award)

"รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่นสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รวม ๑๑ ประเทศ (ประเทศไทย สิงค์โปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา พม่า บรูไน และติมอร์-เลสเต) ประเทศละ ๑ รางวัล จำนวน ๑๑ รางวัล ในปี ๒๕๕๗ นี้เป็นปีแรก"

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing)

"การกำหนดโครงสร้างการบริหารการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร" ในวันที่ ๖,๗,๑๓,๑๔,๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีนายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายกริช วัชรศิริธรรม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา, ดร.นงพะงา บุญปักษ์ ,นายชุมพล ชาวเกาะ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้บริหารสำนักการศึกษาทั้งในอดีตและปัจจุบันเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น

โครงการประกวดสื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2558

"-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูได้ใช้ความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานและมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรขึ้นใช้ในโรงเรียน
-เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการครูผลิตสื่อการเรียนรู้ขึ้นใช้เอง
-เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีสื่อการเรียนรู้ ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอ และตรงตามความต้องการ "


เมษายน
อา พฤ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

แบบสำรวจออนไลน์

site counter

อัพเดทล่าสุด
2015-04-01 14:29:57

ประกาศ/คำสั่ง


 • แจ้งคำสั่งให้ข้าราชการครูฯฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรม

     [โพสโดย กองพัฒนาข้าราชการครู  วันที่ 15 กรกฎาคม 2557]
 • แจ้งคำสั่งโครงการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศฯ

     [โพสโดย กองพัฒนาข้าราชการครู  วันที่ 8 กรกฎาคม 2557]
 • หลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูง (นศส.) รุ่นที่ ๖

     [โพสโดย กองพัฒนาข้าราชการครู  วันที่ 4 กรกฎาคม 2557]
 • จ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวกโรงเรียนกทม.

     [โพสโดย สำนักงานเลขานุการ  วันที่ 26 มิถุนายน 2557]
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำธงที่ระลึกฟูตอบอลสวีเดน

     [โพสโดย สำนักงานเลขานุการ  วันที่ 6 มิถุนายน 2557]
 • ประกาศสอบราคาซื้อของที่ระลึกฟูตบอลสวีเดน

     [โพสโดย สำนักงานเลขานุการ  วันที่ 6 มิถุนายน 2557]
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำชุดนักกีฬา(แข่งขัน) ฟุตบอลสวีเดน

     [โพสโดย สำนักงานเลขานุการ  วันที่ 4 มิถุนายน 2557]
 • ประกาศ เรื่องประมูลชื่ออัฒจรรย์เขียร์กีฬาเคลื่อนที่ฯ

     [โพสโดย สำนักงานเลขานุการ  วันที่ 4 มิถุนายน 2557]
 • แจ้งคำสั่งอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ด้านเทคนิคการวัดและประเมินผล

     [โพสโดย กองพัฒนาข้าราชการครู  วันที่ 29 พฤษภาคม 2557]
 • ขออนุมัติหลักการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะชุดลูกเสือฯ

     [โพสโดย กองคลัง  วันที่ 18 มิถุนายน 2557]